Pozvánka na členskou schůzi - 13.6.2014

27.05.2014 20:27

Pozvánka na členskou schůzi Morava Pustiměř, družstvo

se sídlem Pustiměř 117,683 21 Pustiměř, IČO  : 49970810

členská schůze se bude konat v pátek 13.6.2014 v 9,30 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti Morava Pustiměř, družstvo ( administrativní budova  - I. poschodí  )

Program  jednání :

 1. Zahájení členské schůze a zjištění její usnášeníschopnosti
 2. Schválení jednacího řádu členské schůze a volba jejich orgánů
 3. Projednání a schválení nového znění stanov družstva v souvislosti s přijetím
 4. nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti družstva
 6. Projednání řádné roční závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
 7. Zpráva předsedy kontrolní komise
 8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
 9. Schválení smluv o výkonu funkce a vnitropodnikového mzdového předpisu v souvislosti
 10. s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 11. Ukončení valné hromady

představenstvo

Morava Pustiměř, družstvo

předseda představenstva p. Jachan Evžen                                  člen představenstva p. Šmehlík Mojmír

Údaje k bodu 3. pořadu jednání :

Návrh nového úplného znění stanov družstva tvoří přílohu této pozvánky

Doprava ze zastávek :

Podivice 8:30 hod., Zelená Hora 8:40 hod., Radslavice 8:50 hod., Drysice 9:10 hod.

V případě Vašeho zastupování vytiskněte následující dokument, odstřihněte část Plná moc a vyplňte.

Pozvánka včetně plné moci ZDE